verslagen ALV

   

Bestuur

Voorzitter: (contactpersoon: ledenwerving en ledenbehoud)
Hans van Dijck, 06-11004305, voorzitter@tvdeoorsprong.nl 

Penningmeester: (contactpersoon: toernooien)
Andries Visser, 06-22449848, penningmeester@tvdeoorsprong.nl

Secretaris

Vacant

bestuurslid:(contactpersoon jeugdcommissie en communicatie en media)
Lidwien de Haan, 06-48347217 redactie@tvdeoorsprong.nl

bestuurslid: (contactpersoon technische commissie en sponsorcommissie en banen/grijs)
Theo Rutjes, (0481) 43 44 40

bestuurslid: (Barcommissie, Inkoop bar)
Stef Merkus, 06-12191176

Ed Jansen, 024-6843906

v.l.n.r: Ed Jansen, Lidwien de Haan, Stef Merkus, Hans van Dijck, Andries Visser, Theo Rutjes.

Ondersteuning bestuur

Financiën:
Els Sonnemans, 06-12223250
Ledenadministratie:
Jony Kersten, 024-6841867, ledenadministratie@tvdeoorsprong.nl

Bestuur Stichting TV De Oorsprong

Voorzitter:
Yvo Wijlhuizen
Secretaris: 
Heino Jacobs
Penningmeester: 
Erik Smits

 


SPONSORS