Bestuur


v.l.n.r.: Hans van Dijck, Lidwien de Haan, Pauline Awater, Ed Jansen, Stef Merkus
(op foto ontbreken Andries Visser en Theo Rutjes)

Voorzitter:
Hans van Dijck, 06-11004305, voorzitter@tvdeoorsprong.nl 
Vicevoorzitter, Toernooi- en Ledenbehoud, -werfcommissie: 
Lidwien de Haan, 06-48347217
Penningmeester, Clubkampioenschappen- en Mediacommissie:
Andries Visser, 06-22449848, penningmeester@tvdeoorsprong.nl
Technische commissie en Open Toernooi:
Lidwien de Haan, 06-48347217
Sponsor- en banencommissie:
Ed Jansen, 024-6843906
Theo Rutjes, (0481) 43 44 40
Jeugd-, Evenementen- , Clubkampioenschappencommissie en Postbus:
Pauline Awater-Calis, 06-12969691 
Barcommissie, Inkoop bar en Team grijs: 
Stef Merkus, 06-12191176

Ondersteuning bestuur

Ledencontact:
Hermine Sluis, 06-51877360
Financiën:
Els Sonnemans, 06-12223250
Ledenadministratie:
Jony Kersten, 024-6841867, ledenadministratie@tvdeoorsprong.nl

Bestuur Stichting TV De Oorsprong

Voorzitter:
Yvo Wijlhuizen
Secretaris: 
Heino Jacobs
Penningmeester: 
Erik Smits