Commissies

commissie leden emailadres
Commissie grijs (clubhuis- en groenbeheer) Gerrie van Eck (voorzitter)
Hennie Beijen
Theo Hooghof
Frits Jansen
Jan Lamers
Pieter Noy
Gerard van der Pluijm
Wim Coopmann
Adriaan Roggeveen
Marcel de Klein
Wil Roozeman
Contactpersoon vanuit het bestuur: Stef Merkus
Baanbeheer Henny Beijen
Wim Coopmann
Adriaan Roggeveen
Contactpersoon vanuit het bestuur: Ed Jansen
Barcommissie Stef Merkus (voorzitter en inkoop, indeling en jaarplanning)
Maandag: 2 XVACATURE!
Dinsdag: Wim van den Hof en VACATURE!
Woensdag: Gerard van der Pluijm en VACATURE!
Donderdag: Tim Rutjes en VACATURE!
Vrijdag: Ed Jansen en Stef Merkus
Invallers: Els Sonnemans
Contactpersoon vanuit het bestuur: Stef Merkus
Redactiecommissie (Website, Nieuwsbrief) Lidwien de Haan redactie@tvdeoorsprong.nl
vacant: algemeen lid website/nieuwsbrief/ (clubapp (binnenkort in werking))
Contactpersoon vanuit het bestuur: Lidwien de Haan
Jeugdcommissie Dirk de Wit (voorzitter) jeugd@tvdeoorsprong.nl
Michiel van Megen (Administratie)
Eric de Groot (Regiocoördinator)
Karin Steenbrink (PR & Communicatie)
Yannick van de Pol (Jeugdtrainer)
Vacant: (Vice-)Voorzitter
Vacant: Algemeen lid
Contactpersoon vanuit het bestuur: vacant
Open Jeugdcommissie Koen van Dijck (Wedstrijdleider) oorsprongopenjeugd@tvdeoorsprong.nl
Marisol Hofmans (Wedstrijdsecretariaat)
Sabine Craenmehr
Gert Visch
Yannick van de Pol
Dirk de Wit
Contactpersoon vanuit het bestuur: vacant
Technische commissie (competitie) Annemiek Kuipers (aanspreekpunt zaterdag) tcoorsprong@gmail.com
Liesbeth van den Hof (aanspreekpunt woensdagavond)
Els Sonnemans (aanspreekpunt vrijdagavond, dinsdag)
Jony Kersten ( algemeen lid)
Contactpersoon vanuit het bestuur: Lidwien de Haan
Open Toernooicommissie Martin Bosch (voorzitter) cleijten.1@gmail.com

Christ Leijten (toernooileider)
Jutta van der Mast
Nicole Thijssen
Hermine Sluis
Erik Smits
Tim Rutjes
Contactpersoon vanuit het bestuur: Lidwien de Haan
Pauline Awater
Gezelligheids toernooien
Ans Kieskamp
Hermine Sluis
Lidwien de Haan
Sponsorcommissie vacant: algemeen lid penningmeester@tvdeoorsprong.nl
sponsors@tvdeoorsprong.nl
contact vanuit bestuur: Theo Rutjes, Andries Visser
Jubileum commissie Koen van Dijck (voorzitter) email adres volgt nog
Gert Visch
Leonieke Merckx
Pauline Awater
Lidwien de Haan (vanuit bestuur)
externe evenementen kion
biezenkamp/koningsspelen
bvc/ petanque
leisurelands
sport for fun
Contactpersoon vanuit het bestuur: vacant

Rabobank Nijmegen         Primera Beek-UbbergenMeijer Assurantiën Beek-Ubbergen