Lidmaatschap

Aanmelden als lid 

Voor aanmelding stuur je een e-mail met je naam, adres + woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, speelsterkte en je IBAN-nummer + tenaamstelling naar:  ledenadministratie@tvdeoorsprong.nl. Graag als bijlage ook een goede digitale (pas)foto, al dan niet gescand meesturen. In het clubhuis liggen ook aanmeldformulieren

Voor meer informatie, stuur je een e-mailtje naar Hermine Sluis: herminesluis@hotmail.com. Zij laat je kennismaken met onze gezellige club. 

Afmelden als lid 

Opzeggingen per 1 januari moeten geschieden vier weken tevoren (uiterlijk 1 december). Bij contributieverhoging door de ALV in januari kan alsnog binnen één week opgezegd worden. Dit jaar 2017 is een contributieverhoging doorgevoerd. Deze ALV was op 23 januari 2017. Stuur een mailtje met je naam naar ledenadministratie@tvdeoorsprong.nl of geef het door aan Jony Kersten, De Ravenberg 42, 6573DZ, Beek- Berg en Dal.

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De contributie voor 2017:

Senioren (18-70 jr.) € 157,50
Senioren (70+ jr.) € 137,50
Junioren (t/m 8 jr.)
€ 47,50
Junioren (t/m 17 jr.)
€ 75,00
Grondlid € 20,00
Winterlid (nov-feb) € 50,00
Zomerlid (jun-aug) € 30,00

 

Opmerkingen:
 • Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld,
 • Een grondlid is een steunend lid en heeft geen speelrechten,
 • Als men vrijwilligerswerk (enkele taak) verricht, ontvangt men maximaal € 20,00 contributiekorting in het daarop volgende jaar. Wie wel vrijwilligerswerk wil doen, maar afziet van de korting, om de club te steunen, kan een bericht sturen naar penningmeester@tvdeoorsprong.nl

Betalingen

Rabobank: NL13RABO0105195448