Nieuws

SCHOOLTENNIS VANAF MA 11 JUNI

Beste leden,De komende 3 weken ontvangt de Oorsprong kinderen van Basisschool de Biezenkamp voor tennis clinics. Uit deze clinics werven we veel nieuwe jeugdleden en daarom n belangrijke promotionele  activiteit. 4 banen zijn bezet voor deze clinics, 2 banen voor recreatief tennis.
Hartelijk dank voor uw begrip.

Data en tijden:

  De Jeugdcommissie.

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en het Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Rijk van Nijmegen het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen de bank een deel van hun winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 100.000,-. De leden van deze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Via de post ontvangen alle natuurlijke personen die lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen medio mei een persoonlijke kaart met een unieke stemcode. Met de persoonlijke stemcode kunt u van dinsdag 15 mei tot en met woensdag 30 mei op een speciale website inloggen en uw stemmen uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die u een warm hart toedraagt. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in een aantal stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd welke stappen u moet uitvoeren om uw stemmen succesvol uit te brengen.

BRENG JE STEM UIT MET JE PERSOONLIJKE CODE (ONTVANGEN VIA DE RABOBANK).

 

THORNSCHE MOLEN SPAARKAARTEN

De tijd dat sponsors volop interesse hadden in nagenoeg verleden tijd. De Thornsche molen heeft een spaarkaart uitgegeven voor de verenigingen. Zo ook voor TV de Oorsprong.

Lees meer...

PASJES OPHALEN 

Vanaf 11 april liggen ze bij Switsch Haarmode, Schellingshof in Beek.

Lees meer...

 

LESTIJDEN TRAINERS SENIOREN

De lessen senioren worden vanaf 1-1-2017 aangeboden in een lescyclus van 10 weken. Er is nu ook mogelijkheid om digitaal aan te melden. Binnenkort willen de trainers een gratis clinic verzorgen van alle geïnteresseerde senioren. Informatie hierover volgt... 

Lees meer

WORD VRIJWILLIGER

Ook TV De Oorsprong kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Helaas wordt het al maar moeilijker genoeg vrijwilligers te vinden om de vereniging draaiende te houden. Wist je dat seniorleden die in een kalenderjaar vrijwilligerswerk doen, het jaar daarop een korting van € 20,- op de contributie krijgen?
De belangrijkste motivatie voor vrijwilligerswerk zal altijd blijven bestaan uit clubliefde.

Lees meer...

            Primera Beek-UbbergenMeijer Assurantiën Beek-Ubbergen