Dringend barmedewerkers gezocht.

Onze vereniging kent gelukkig een flink aantal vrijwilligers, dat zich met hart en ziel inzet voor onze club. Voor de BAR zoeken wij dringend een aantal nieuwe vrijwilligers. Een aantal barmedewerkers heeft hun medewerking op gezegd, doordat ze geen lid meer zijn van onze vereniging. Wij hopen dat jullie mede het tekort aan wilt vullen. Met andere woorden: de aanwas van nieuwe barmedewerkers/ vrijwilligers is noodzakelijk.

 

De bardiensten worden ingezet tijdens de 2 toernooien en de competities ( woensdag, vrijdag, zaterdag en evt de zondag ). Je wordt gedurende het jaar 4 keer 3 uur ingezet als barmedewerker. Als vrijwilliger ontvangt je € 20.00 reductie op de contributie. Ook voor de jonge senioren (17-25) een leuke manier om andere leden te leren kennen. 

Graag ontvang ik de verhinderingen, waar wij zo veel mogelijk rekening mee houden.

GEEF JE HIER OP (mail Stef). ( of persoonlijk bij Stef Merkus)

 Namens het bestuur, Stef

------------------------------------------------------------------

Op veel plekken hebben we nieuwe vrijwilligers nodig. Niet alleen om af en toe hand- en spandiensten te verrichten, maar om echt deel te nemen in een van de commissies. Denk aan de sponsorcommissie, de commissie grijs en jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft nieuwe jonge aanwas nodig, bijvoorbeeld de jonge senioren of betrokken ouders van de jeugdspelers.

Bij de raketavond zijn 2 of meerdere vaste personen nodig die, naast Stef, deze avond in goede banen kan leiden. Met bijv een klein groepje kun je rouleren en is de belasting dan minder groot. 

Een oude/stille commissies is recent weer nieuw leven ingeblazen, zoals de clubkampioenschappen. Hoe leuk is het om weer eens clubkampioenschappen te hebben met alle leden, jong en oud!

Ook niet onbelangrijk: een keukenbrigade, activiteitencommissie. En ook binnen het bestuur zouden we graag de vacatures vervuld willen hebben en opvolgers voor aftredende bestuursleden.

De banen zijn nl bijna iedere dag volledig bezet door de recreatieve speler, zowel in de ochtend als 's avonds. Dit voorjaar zijn er weer veel competitieteams van de senioren op vrijdag en zaterdag en de jeugd op zondag. We moeten er samen voor zorgen dat de vereniging een bloeiende en gezellige vereniging blijft. Het is tevens een leuke manier om samen met andere leden meer mogelijk te maken.

Wil je ergens aan bijdragen of weet je nog niet precies wat? Stuur een mail naar de redactie. We bellen je dan en bespreken hoe we jouw kwaliteiten het best kunnen benutten.

Nieuws overzicht