ALV 20 januari 2020 20 uur

De jaarlijkse Algemenen leden Vergadering staat gepland op maandag 20 januari om 20 uur. Alle senior leden zijn uitgenodigd. Ouders van tennissende jeugdleden zijn ook van harte uitgenodigd (zij zijn niet stemgerechtigd als ze zelf geen lid zijn, mocht er tot stemming over gegaan worden.) Er wordt teruggeblikt op afgelopen jaar en vooruitgeblikt op 2020. Een mooie gelegenheid om mee te praten en meedenken over allerlei zaken die binnen de vereniging spelen. 

Downloads:

Nieuws Overzicht