stemformulier besluiten ALV 2022

Besluitenlijst/ stemformulier ter voorbereiding van de ALV 17 januari 2022 20 uur.

Informatie heb je ontvangen in je mail met daarin verslag ALV 2021, jaarrekening, beknopt begroting en link naar  digitale ZOOM meeting. Klik op "LEES MEER" om het formulier in te vullen. 

 

1. Goedkeuren verslag ALV 25 januari 2021

4. De lidmaatschapscontributies blijven in 2022 gelijk ten opzichte van 2021.

5. Verlenging bestuurslidmaatschap Stef Merkus, Lidwien de Haan, Andries Visser, Paul Peters en Hans van Dijck

6. Benoeming lid kascontrolecommissie
Wordt tijdens ALV besloten

7. Besluit plaatsen 62 zonnepanelen

8. Besluit aanleg terrasoverkapping

9. Werkgroep padel. Tijdens de ALV wordt dit onderwerp besproken. Wilt u hierover iets melden, geef het hier aan. Ook als u wilt deelnemen aan de werkgroep voor mogelijk aanleg van padelbanen bij onze vereniging.

10. Hier kun je nog evt vragen dan wel opmerkingen plaatsen. Dit nemen we dan mee in de rondvraag.

11. Ondertekening (vul je naam in)
*
12. Ik ben 17 jaar of ouder en ik ben aanwezig bij de ALV op 17 januari om 20 uur.

ALV/ jaaroverzicht Overzicht