Contributies

De contributie voor 2021

Senioren (18-70 jr.)                     € 165,00
Senioren (70+ jr.)                        € 145,00

Jonge senioren (18-24 jr)            € 100,00
Junioren (t/m 8 jr.)                       € 50,00
Junioren (9 t/m 17 jr.)                  € 77,50
Grondlid                                       € 20,00
Winterlchallenge (1nov-31jan)    € 45,00
Zomerchallenge (1jun- 31aug)     € 45,00

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

inschrijfformulier lidmaatschap

Opmerkingen:

  • Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld;
  • Een grondlid is een steunend lid en heeft geen speelrechten;
  •  Als men vrijwilligerswerk (enkele taak) verricht, ontvangt men maximaal € 20,00 contributiekorting in het daarop volgende jaar. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven of je en welk vrijwilligerswerk wilt verrichten. Wie wel vrijwilligerswerk wil doen, maar afziet van de korting, om de club te steunen, kan een bericht sturen naar penningmeester@tvdeoorsprong.nl

Betalingen: 
Rabobank: NL13RABO0105195448 tnv De Oorsprong