Contributies

De contributie voor 2022

Senioren (18-70 jr.)                     € 165,00
Senioren (70+ jr.)                        € 145,00

Jonge senioren (18-24 jr)            € 100,00
Junioren (t/m 8 jr.)                       € 50,00
Junioren (9 t/m 17 jr.)                  € 77,50
Grondlid                                       € 20,00
Winterlchallenge (1nov-31jan)    € 45,00
Zomerchallenge (1jun- 31aug)     € 45,00

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

inschrijfformulier lidmaatschap

Opmerkingen:

  • Lidmaatschap is van 1 januari t/m 31 december.
  • Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld;
  • Een grondlid is een steunend lid en heeft geen speelrechten;
  •  Als men vrijwilligerswerk (enkele taak) verricht, ontvangt men maximaal € 20,00 contributiekorting in het daarop volgende jaar. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven of je en welk vrijwilligerswerk wilt verrichten. Wie wel vrijwilligerswerk wil doen, maar afziet van de korting, om de club te steunen, kan een bericht sturen naar penningmeester@tvdeoorsprong.nl
  • Beëindigen dient uiterlijk te geschieden vóór 1ste van de maand volgend op de Algemene Ledenvergadering (waarin de contributie wordt vastgesteld). 
  • afmelden lidmaatschap  
  • meld je je later af als lid, dan ben je contributie voor dat jaar verschuldigd t/m het einde van dat jaar. Je kunt dus nog dat jaar tennissen tot 31 dec. 

Betalingen: 
Rabobank: NL13RABO0105195448 tnv De Oorsprong