Contributies

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor 2019:
Senioren (18-70 jr.)           € 162,50
Senioren (70+ jr.)              € 142,50
Jonge senioren (18-24 jr)  € 100,00
Junioren (t/m 8 jr.)            € 50,00
Junioren (9 t/m 17 jr.)          € 77,50
Grondlid                            € 20,00
Winterlid (nov-feb)           € 40,00
Zomerlid (jun-aug)           € 30,00

Opmerkingen:

  • Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld;
  • Een grondlid is een steunend lid en heeft geen speelrechten;
  •  Als men vrijwilligerswerk (enkele taak) verricht, ontvangt men maximaal € 20,00 contributiekorting in het daarop volgende jaar. Wie wel vrijwilligerswerk wil doen, maar afziet van de korting, om de club te steunen, kan een bericht sturen naar penningmeester@tvdeoorsprong.nl

Betalingen: 
Rabobank: NL13RABO0105195448 tnv De Oorsprong