Afhangreglement

Baanreservering algemeen

 • Wanneer je wilt tennissen of padellen, kun je met je inloggegevens via de website of de ClubApp digitaal een baan en een tijdstip reserveren.
 • Het systeem geeft aan welke banen op welke tijdstippen zijn gereserveerd voor training, competitie of andere van tevoren vastgelegde activiteiten.
 •  Een tennis- of padelbaan kan door een lid 6 dagen van tevoren (144 uur) worden afgehangen. 
 • (NIEUW) Bij de tennisbanen kan men op een aantal banen afhangen op het hele uur en bij een aantal andere op het halve uur. Zo heeft men keuze. (de planning van de trainingen is ook niet altijd op hele uur; we pogen de banen optimaal in te kunnen gebruiken) 
 • Niet-leden kunnen 3 dagen tevoren een baan reserveren via de Meet&Play app.
 • (NIEUW) Speeltijd voor zowel een enkelspel als een dubbelspel is 60 minuten 
 • (NIEUW)(Het is niet toegestaan bij tennis te dubbelen door 2 keer een enkelpartij achter elkaar af te hangen.
 • (NIEUW) Wil je even inslaan voor je tennistraining? Dat kan als er een baan vrij is. Als je bijv maar een half uurtje inslaat voordat je traint, en je hangt het hele uur een baan af, benadeel je andere spelers die mogelijk hadden willen afhangen. Je hebt immers al een uur speeltijd tijdens je training. 
 • Als de speeltijd ten einde is, moet men de baan verlaten voor de volgende spelers die gereserveerd hebben.
 • Wanneer de speeltijd is verstreken mag je doorspelen als na jou de baan niet is gereserveerd.
 • De personen die vermeld staan in de reservering, moeten ook daadwerkelijk de hele tijd spelen.
 • Als men ondanks de reservering niet kan komen, is het belangrijk de gereserveerde baan te verwijderen uit het systeem.
 • Nadat je gespeeld hebt, of getraind, de tennisbanen vegen en netjes achterlaten. 
 • Vergeet niet de baanverlichting uit te schakelen als je als laatste van de baan afgaat. Bij de padelbanen gaat de verlichting automatisch uit.   

Speeltijden tennis:

 • Daluren zijn maandag t/m vrij van 8.30-17.00 uur en in het week.
 • Piekuren zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 23.30 uur
 • Jeugdspelers kunnen van 8.30 tot 20.00 uur de banen bespelen.

Speeltijden padel

 • Daluren zijn maandag t/m vrij van 8.30-17.00 uur en in het weekend.
 • Piekuren zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur.
 • In de wintermaanden (1 november t/m 31 maart) kan tot 21 uur gepadeld worden.
 • In de zomermaanden (1 april t/m 31 oktober) kan tot 22 uur gepadeld worden.

Baanreservering tennis:

 • Overdag door de weeks (daluren) tot 17.00 uur:
  • 2 keer per dag kan men een baan reserveren.
  • Maximaal 4 keer per week
 • 's Avonds door de weeks (piekuren) vanaf 17.00 uur:
  • 1 actieve reservering per avond om een baan van 1 uur speeltijd te reserveren
  • Een tweede reservering op dezelfde avond is pas mogelijk na afloop van de “actieve” reservering”.
  • Maximaal 3 keer per week.
 • In het weekend gelden de daluren regels.

Baanreservering padel

 • Overdag door de weeks (daluren) tot 17.00 uur:
  • Kan 2 keer per dag een baan gereserveerd worden.
  • Maximaal 4 keer per week
 • ’s Avonds door de weeks (piekuren) vanaf 17.00 uur:
  • Kan 1 keer per avond een baan van 1 uur speeltijd, gereserveerd worden.
  • Altijd minimaal 1 uur wachttijd tot de volgende reservering zit.
  • Maximaal 2 keer per week.
 • In het weekend gelden de daluren regels

Spelen met een introducé

 • Ieder lid van de vereniging mag 6X per jaar een speler introduceren. Hieronder wordt verstaan iemand die geen lid is van de vereniging en op een dag in combinatie met een lid van de vereniging gebruik wil maken van de mogelijkheid om te tennissen of te padellen.
 • In het afhangsysteem kun je kiezen voor een introducé toevoegen. De kosten voor de introducé worden in rekening gebracht bij het lid dat de reservering maakt. 
 • De kosten voor een introducé zijn voor zowel junioren als senioren € 7,50 voor padel en voor tennis €5,00. 
 • Het is als lid niet toegestaan om jouw digitale lidmaatschapspas uit te lenen aan een niet-lid of onder een andere naam te gaan tennissen of padellen.

Voor evt vragen kun je terecht bij info@tvdeoorsprong.nl

 Bestuur TPV de Oorsprong, 14 april 2024