Baanreglement

▪ Na het spelen moeten de banen gesleept worden, zie de instructies bij de banen 1, 3 en 5.

▪ Het apart vegen van de lijnen mag, maar is niet noodzakelijk.

▪ Bij vorst (tot -12°C) mag er gespeeld worden.

▪ Er mag niet gespeeld worden bij "opdooi" en wanneer er plassen op de baan staan.

▪ Materialen zoals sigarettenpeuken, kauwgom, glas, blik en andere scherpe voorwerpen zijn funest voor de banen.

▪ Bij het verlaten van de baan dienen de schoenen zandvrij gemaakt te worden.

▪ Tijdens de "stille" uren (weinig tennissers verwacht) is het vriendelijke verzoek baan 1 en 2 niet te bespelen, maar op 3, 4, 5 of 6 te spelen.

▪ Het gebruik van de banen loopt in beginsel via afhangen. Leden die afhangen hebben voorrang op leden die dit niet deden.

Commissie Baanbeheer