Tennisles senioren

Alexander Elferink en Yannick van de Pol verzorgen de lessen voor de senioren. Yannick is tevens jeugdtrainer. Alexander verzorgt op vrijdag de jeugdtraining.

Je kunt kiezen uit groepslessen of privélessen.  Tijdens de competities en toernooien is het mogelijk dat de lessen komen te vervallen. Om gebruik te maken van de tennislessen moet je lid zijn van TV De Oorsprong. 

  • Lesweken:   week 2 t/m week 12 (week 9 carnaval geen les)
  • Tijden en beschikbaarheden:   De trainingen kunnen ingepland worden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Afhankelijk van de aangegeven voorkeur. Eventuele lestijden overdag of in het weekend kunnen besproken worden met de trainers. 
  • Prijzen 10-lessenpakket:   Bedrag inclusief BTW: €122,50  (Bedrag exclusief BTW: € 112,50 /BTW bedrag: € 10,13). Let op: Hier wordt uitgegaan van een standaard aantal spelers (4 spelers). Wanneer je met een grotere of kleine groep wilt trainen, wordt dit aangepast. 
  • Opgeven als individu:   Het is ook mogelijk om jezelf in te schrijven als individu. Dan wordt er gekeken of je in een groep geplaatst kan worden, die past bij je niveau. De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep. We proberen altijd groepen van 4 personen te maken. 

AANMELDING TENNISLES SENIOREN (week 2 t/m week 12)
ga je akkoord met reglement zoals hieronder beschreven  ja
mailadres
*
achternaam
*
voornaam
*
geboorte datum
*
IBAN nummer
*

voorkeur dagen ochtend. middag. avond.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


groepsles of privéles groep privé

graag in een groep met:
(vul in "geen" als je je individueel op geeft)

 

LESREGLEMENT: 

  1. Inschrijving voor tennisles: Iedereen die aan de tennislessen wilt deelnemen, moet via de website inschrijven en door het inzenden van het formulier gaat u akkoord met deze lesvoorwaarden.Locatie: De trainingen in deze periode lopen van week 2 2020  tot en met week 12 2020. Eventuele inhaallessen worden aansluitend ingehaald. De lessen worden gegeven op het tennispark van T.V. de Oorsprong.  
  2. Aantal lessen: Groepslessen bestaan uit een serie van 10 lessen. Groepen bestaan uit 4 leden. Uitzondering bij over-inschrijving of teveel verhinderingenTijdsduur van een les: Een groepsles bestaat uit 60 minuten. 5 minuten inspelen  en 55 minuten les. Bij privéles wordt ingespeeld met een leraar.
  3. Niet verschijnen of afzeggen van een groepsles: Niet verschijnen, om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de cursist. Het is mogelijk om de gemiste les later in te halen bij bijvoorbeeld een andere groep, wanneer die groep één persoon mist. Dit dient onderling afgesproken te moeten worden. Afmelding bij de trainer is vereist. Mocht de leraar niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt er -indien mogelijk- voor vervanging gezorgd. Kan er geen invaller worden geregeld, wordt de uitgevallen les per definitie ingehaald. Is dit mogelijk dan ontvangt u betaald lesgeld terug.
  4. Bij regen of bij onbespeelbaarheid van de banen: Er worden 10 lessen aangeboden. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er een les uitvalt door neerslag of andere omstandigheden. In dat geval kunnen de lessen na het lessenpakket worden ingehaald. De trainer houdt bij welke lessen uitvallen en stuurt op tijd een schema van de eventuele inhaallessen.
  5. Betaling: T.V. De Oorsprong zal incasseren via een automatische incasso. Teruggaaf van het lesgeld is niet mogelijk (m.u.v. punt 5 & 7 in dit reglement: als de les niet doorgaat door afwezigheid van de trainer en er geen alternatieve datum meer voorhanden is óf door onwaarschijnlijk veel slecht weer.)
  6. Aansprakelijkheid: De trainer is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen zijn ontstaan. Deelname aan de les is op eigen risico. De trainers zijn in het bezit van een reanimatie/EHBO diploma en kunnen in nood handelend optreden.